22 feb

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.2. Гарђевински материјал за 2018. годину

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Рок за подношење понуде је 05.март.2018.године, до 12.00 часова, без обзира на начин доставе.

07.март.2018.године

Одлука о додели уговора

19.март.2018.године

Обавештење о закљученом уговору

08 feb

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.1. – Гориво за 2018. годину

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Рок за подношење понуде је 19.фебруар.2018.године, до 12.00 часова, без обзира на начин доставе.

13.фебруар.2018.године

Питања и одговори

Измена конкурсне документације

Одлука о продужетку рока

Нови рок – време и место подношења понуда: 21.фебруар.2018.год, до 12.00 часова на адреси

22.фебруар.2018.године

Одлука о додели уговора

03.март.2018.године

Обавештење о закљученом уговору

 

20 feb

Јавна набавка мале вредност ЈНМВ БРОЈ 1.1.2. – Грађевински материјал за 2017 годину

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Рок за подношење понуде је 01.март.2017.године, до 12.00 часова, без обзира на начин доставе.

03.март.2017.године

Одлука о додели уговора

14.март.2017.године

Обавештење о закљученом уговору

 

 

03 feb

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.1. -Гориво за 2017. годину

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Рок за подношење понуде је 17.фебруар. 2017.године, до 12.00 часова, без обзира на начин доставе

13.фебруар. 2017.године

Питања и одговори

Конкурсна документација измена 1

Обавештење о продужетку рока

Нови рок – време и место подношења понуда: 20.фебруар.2017.год, до 12.00 часова на адреси

21.фебруар. 2017.године

Одлука о додели уговора

01.март. 2017.године

Обавештење о закљученом уговору 

 

26 jan

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.1. – Гориво

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Рок за подношење понуде је 03. фебруар 2016.године, до 12.00 часова, без обзира на начин доставе

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору