07 sep

ОГЛАС О ЈАВНОЈ ЛИЦИТАЦИЈИ

ЈП „ ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“

На основу  Одлуке Надзорног одбора бр.430  од 05.09.2016.године расписује се:

Оглас о јавној лицитацији

 1. Расписује се јавна лицитација за резервацију-закуп пијачне опреме-тезге на зеленој пијаци Гроцка, Хајдук Станкова бб и на зеленој пијаци  у Калуђерици, Краља Петра I бб.
 • На пијаци у Гроцкој тезге под редним бр. 8,9,14,38,64,76 и 91.
 • На пијаци у Калуђерици тезге под редним бр. 4,13,18,19,21,25,28,30,33,35,36,37и 38.

 

 • Почетна цена лицитације (са урачунатим ПДВ-ом) утврђена је према Одлуци Надзорног бр.431 од 05.09.2016.године одбора овог предузећа: За тезге за пољопривредне произвођаче износи 12.000,00 динара. За регистроване СТР-а или СЗР-а износи 17.000,00 динара.

Најмањи лицитациони износ је 1.000,00 динара а депозит за учешће на интерној лицитацији износи 2.000,00 динара .

Депозит се може платити најкасније 30 минута пре почетка одржавања саме лицитације на благајни предузећа или на жиро рачун – 205-203145-07 код Комерцијалне банке. Учеснику лицитације који не добије пијачну опрему, депозит  се враћа одмах након доношења Одлуке о најповољнијем понуђачу .

Излицитирана опрема важи на неодређено време, с тим што је корисник у обавези да почетком године обнови уговор.

Рок за подношење пријава за учешће на јавној лицитацији и преузимање лицитационог броја и плана распореда пијачне опреме (код председника Комисије у седишту предузећа) је 8 дана од дана објављивања овог огласа ( до16.09.2016..године).

Јавна лицитација обавиће се дана 19.09.2016.године са почетком у 12 часова у просторијама ЈП“ Пијаце и зеленило Гроцка“, Хајдук Станкова бб Гроцка.

Пијачну опрему добиће учесник лицитације који понуди највећи износ за лицитирану пијачну опрему. Одлука о избору најбољег понуђача биће саопштена одмах након спроведеног поступка лицитације.

Ближе информације се могу добити на телефон ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка“, телефон: 011/8503-036, 011/8503-037, сваког радног дана од 08:00 до 15:00 часова.

21 sep

НОВА ПИЈАЦА У КАЛУЂЕРИЦИ

Оглас о јавној лицитацији

ЈП „ ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“
На основу Одлуке Надзорног одбора бр.520 од 18.09.2015.године расписује се:
Оглас о јавној лицитацији
– Расписује се јавна лицитација за резервацију-закуп пијачне опреме-тезге на зеленој пијаци у Калуђерици, Краља Петра I.
– За продају пољопривредно-прехрамбених производа -индивидуални пољопривредни произвођачи тезге под редним бр
– 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;14;15;16;17;18;19;20;21;22;26;27;28;29;30;31;32;33;34.
– За СТР, СЗР тезга под редним бр
– 11;12;13;23;24;25;35;36;37;38 (уколико не буде заинтересованих закупаца за СТР,СЗР тезге ће моћи да лицитирају и индивидуални пољопривредни произвођачи) Тезге под редним бр: 13;25 и 37 намењене су искључиво продаји непрехрамбених производа.
– Почетна цена лицитације (са урачунатим ПДВ-ом) утврђена је према Одлуци Надзорног одбора овог предузећа: За тезге за пољопривредне произвођаче износи 12.000,00 динара. За регистроване СТР-а или СЗР-а износи 17.000,00 динара.
Најмањи лицитациони износ је 1.000,00 динара а депозит за учешће на интерној лицитацији износи 2.000,00 динара .
Депозит се може платити најкасније до 27.09.2015 до 13h на благајни предузећа на пијаци у Гроцкој или на жиро рачун – 205-203145-07 код Комерцијалне банке. Учеснику лицитације који не добије пијачну опрему, депозит се враћа.
Излицитирана опрема важи за време које ће бити прецизирано уговором о закупу, с тим што је корисник у обавези да почетком године обнови уговор.
Рок за подношење пријава за учешће на јавној лицитацији и преузимање лицитационог броја и плана распореда пијачне опреме (код председника Комисије у седишту предузећа) је 8 дана од дана објављивања овог огласа ( до 27.09.2015.године).
Јавна лицитација обавиће се дана 28.09.2015.године са почетком у 09:00 часова у просторијама МЗ Калуђерица, Краља Петра I бр7a.
Пијачну опрему добиће учесник лицитације који понуди највећи износ за лицитирану пијачну опрему. Одлука о избору најбољег понуђача биће саопштена одмах након спроведеног поступка лицитације.
Ближе информације се могу добити на телефон ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка“, телефон: 011/8503-036, 011/8501-037, сваког радног дана од 08:00 до 15:00 часова.

10 sep

ОГЛАС

ЈП „ ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“

На основу  Одлуке Надзорног одбора бр. 489 од 07.09.2015.године расписује се:

Оглас о јавној лицитацији

 1. Расписује се јавна лицитација за резервацију-закуп пијачне опреме-тезге на зеленој пијаци Гроцка, Хајдук Станкова бб:
 • За продају пољопривредно-прехрамбених производа -индивидуални пољопривредни произвођачи тезге под редним бр. 14, 64 и 91, и регистровани СТР, СЗР  тезга под редним бројевим –   9.
 • Почетна цена лицитације (са урачунатим ПДВ-ом) утврђена је према Одлуци Надзорног одбора овог предузећа: За тезге за пољопривредне произвођаче износи 12.000,00 динара. За регистроване СТР-а или СЗР-а износи 17.000,00 динара.
 1. Расписује се јавна лицитација за резервацију места у расхладној витрини на пијаци у Умчарима, Моше Пијаде бб:
 • За продају млечних производа- индивидуални пољопривредни произвођачи место бр. У-А1/1; У-А1/2; У-А1/3;  У-А1/4;  У-А1/5; У- А1/6.
 • За продају производа живинског порекла – меса индивидуални пољопривредни произвођачи или регистровани СТР, место бр. У- Ц1/1; У-Ц1/2.
 • Почетна цена лицитације (са урачунатим ПДВ-ом) утврђена је према Одлуци Надзорног одбора овог предузећа: За место у расхладној витрини износи 10.000,00 динара.

3 . Расписује се јавна лицитација за резервацију места у расхладној витрини на пијаци у Врчину, Рудничка бб,  Врчин:

 • За продају млечних производа -индивидуални пољопривредни произвођачи место бр.ВР-А1/1; ВР-А1/2; ВР-А1/3; ВР-А1/4; ВР-А2/1; ВР-А2/2; ВР-А2/3; ВР-А2/4.

Најмањи лицитациони износ је 1.000,00 динара а депозит за учешће на интерној лицитацији износи 2.000,00 динара .

Депозит се може платити најкасније 30 минута пре почетка одржавања саме лицитације на благајни предузећа или на жиро рачун – 205-203145-07 код Комерцијалне банке. Учеснику лицитације који не добије пијачну опрему, депозит  се враћа одмах након доношења Одлуке о најповољнијем понуђачу .

Излицитирана опрема важи на неодређено време, с тим што је корисник у обавези да почетком године обнови уговор.

Рок за подношење пријава за учешће на јавној лицитацији и преузимање лицитационог броја и плана распореда пијачне опреме (код председника Комисије у седишту предузећа) је 8 дана од дана објављивања овог огласа ( до17.09.2015.године).

Јавна лицитација обавиће се дана 17.09.2015.године са почетком у 12 часова у просторијама ЈП“ Пијаце и зеленило Гроцка“, Хајдук Станкова бб Гроцка.

Пијачну опрему добиће учесник лицитације који понуди највећи износ за лицитирану пијачну опрему. Одлука о избору најбољег понуђача биће саопштена одмах након спроведеног поступка лицитације.

Ближе информације се могу добити на телефон ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка“, телефон: 011/8503-036, 011/8501-037, сваког радног дана од 08:00 до 15:00 часова.

30 apr

ОГЛАС

Обавештавају се сви заинтересовани да су слободне тезге бр. Г-009 и Г-091 и место у расхладној витрини за продају рибе Б1/1 и Б2/1 у Гроцкој, Хајдук станкова бб.

Потребна документација за тезге:

1.Потврда о регистрованом пољопривредном домаћинству

2.Фотокопија личне карте

3.Уберење о државлјанству

4.Потврда о баждареној ваги

5.За власнике СТР или СЗР решење о регистрацији

Pijaca Grocka

Пијаца Гроцка – две слободне тезге

Потребна документација за место у расхладној витрини:

1. Рибарска дозвола

2. Фотокопија личне карте

3. Потврда о баждареној ваги

4. За власнике СТР решење о регистрацији

 

Сви заинтересовани могу се јавити пијачној управи сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова, или  на тел: 011/ 8503-037

1