Финансијска документа

Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама

Правилник о заштити података о личности

Финансијски извештај за 2014. годину

Финансијски извештај за 2015. годину

Финансијски извештај за 2016. годину

Финансијски извештај за 2017. годину

Финансијски извештај за 2018. годину


Извештај о пословању за 2017. годину


План и програм пословања за 2017. годину

План и програм пословања за 2019. годину

Прва измена Плана и програма пословања за 2019 г.

План и програм пословања за 2020 годину

План и програм пословањаЈП Пијаце и зеленило Гроцка за 2021 г.

Посебан прогрм коришћења средстава буџета за 2021 год.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-31.12.20 г.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01. до 31.03.2019. године

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01-30.06.2019 г.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.-30.09.2019 г.