03 feb

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.1. -Гориво за 2017. годину

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Рок за подношење понуде је 17.фебруар. 2017.године, до 12.00 часова, без обзира на начин доставе

13.фебруар. 2017.године

Питања и одговори

Конкурсна документација измена 1

Обавештење о продужетку рока

Нови рок – време и место подношења понуда: 20.фебруар.2017.год, до 12.00 часова на адреси

21.фебруар. 2017.године

Одлука о додели уговора

01.март. 2017.године

Обавештење о закљученом уговору