08 feb

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.1. – Гориво за 2018. годину

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Рок за подношење понуде је 19.фебруар.2018.године, до 12.00 часова, без обзира на начин доставе.

13.фебруар.2018.године

Питања и одговори

Измена конкурсне документације

Одлука о продужетку рока

Нови рок – време и место подношења понуда: 21.фебруар.2018.год, до 12.00 часова на адреси

22.фебруар.2018.године

Одлука о додели уговора

03.март.2018.године

Обавештење о закљученом уговору