Јавне набавке

Interni konkurs 528

Interni konk.

Int.konkurs groblje

Int.konkurs grobljeInterni konkurs 528

Interni konk.

Int.konkurs groblje

Int.konkurs grobljeПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

-За јавну набавку мале вредности ЈНМВ 01/15- Гориво

Позив за подношење понуда (pdf  520kb)

Конкурсна документација (pdf 1614kb)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (pdf 1049kb)

-За јавну набавку мале вредности ЈНМВ 02/15- Грађевински материјал

Позив за подношење понуда (pdf 1446kb)

Конкурсна документација (pdf 525kb)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  (pdf 952kb)

 26. јануар 2016.године

-За јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.1.1. -Гориво

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

03.фебруар 2016.године

ОБЕВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Одлука о додели уговора

-За јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.1.2. -Грађевински материјал

22. фебруар 2016. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Отварање понуда 01. март 2016. године

01. март 2016. године

Одлука о додели уговора

08. март 2016. године

Обавештење о закљученом уговору

-За јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.1.1. -Гориво за 2017. годину

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

13. фебруар 2017. године

Појашњење бр. 1

Измена конкурсне документације бр.1

Одлука о продужетку рока

20. фебруар 2017. године Јавна набавка мале вредности број 1.1.2. – Грађевински материјал

Позив за подношење понуда ЈНМВ број 1.1.2. – Грађевински материјал

Конкурсна документација ЈНМВ број 1.1.2. – Грађевински материјал

21. фебруар 2017. године Јавна набавка мале вредности број 1.1.1. -Набавка горива

Odluka o dodeli ugovora i JNMV 1.1.1.-17

01.март 2017. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ГОРИВО

03. март 2017. године

Одлука о додели уговора за грађевински материјал 1.1.2.-2017

14. март 2017. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ БР.1.1.2.- 2017

08.Фебруар 2018.године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ 1.1.1

08.Фебруар 2018.године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМВ 1.1.1

13.Фебруар 2018.године

ПPitanja i odgovori JNMV 1.1.1 GORIVO 2018

13.Фебруар 2018.године

Izmena konkursne doumentacije JNMV 1.1.1.-GORIVO 2018

13.Фебруар 2018.године

Odluka o produzenju roka za podnosenje ponuda JNMV 1.1.1 2018

22.02.2018

Konkursna dokumentacija 1.1.2. 2018. GRADJEVINSKI M.

22.02.2018

Odluka o dodeli ugovora i JNMV 1.1.1.-2018

22.02.2018

poziv za podnošenje ponuda JNMV 1.1.2 2018 GRADJEVINSKI M.

02.03.2018

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU jnmv 1.1.1 2018

07.02.2018

Одлука о додели уговора 2018 ЈНМВ 1.1.2- Грађевински материјал

19.03.2018

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ БР.1.1.2.- 2018