21 sep

ЈП“ ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“ ОТВАРА НОВУ ПИЈАЦУ У КАЛУЂЕРИЦИ

Јавно предузеће „Пијаце и зеленило Гроцка“ руководи са пет пијаца на општини Гроцка – у Лештану, Гроцкој, Умчарима, Врчину и Брестовику. Отвара се нова пијаца у Калуђерици.

Пијаца је лоцирана на простору поред MAXI супермаркета у Калуђерици- Краља Петра I на углу са Копаоничком улицом.
Пијачне тезге на пијаци у Калуђерици могу закупити: предузећа и предузетници, земљорадничке задруге које се баве производњом или прометом производа који се могу продавати на пијацама, пољопривредници и чланови њиховог породичног домаћинства под следећим условима:
1. Предузеће, које је код надлежног органа регистровано за производњу и промет пољопривредно-прехрамбених производа и других производа које се могу продавати на пијацама;
2. Предузетници који су основали радњу за промет на мало пољопривредних производа на тезги или сличном објекту;
3. Пољопривредници и чланови њиховог породичног домаћинства који поседују уверење надлежног општинског орагана да су обвезници пореза на приход од пољопривреде;
4. Предузетници и чланови њиховог породичног домаћинства који израђују производе занатских радњи и домаће радиности и имају решење о упису радњи у регистар;
5. Предузетници који су основали радњу на тезги или сличном објекту за промет на мало индустријско непрехрамбених производа;
Без документације на основу које се доказује један од пет поменутих услова не могу се издати на коришћење пијачни простори и опрема.
Сви услови јавне лицитације за резервацију-закуп пијачне опреме-тезге на зеленој пијаци у Калуђерици објављени су у дневном листу Информер 19.09.2015 године. Све информације можете добити на бр телефона: 011/8503-036 или 8503-037 сваким радним даном