07 sep

ОГЛАС О ЈАВНОЈ ЛИЦИТАЦИЈИ

ЈП „ ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“

На основу  Одлуке Надзорног одбора бр.430  од 05.09.2016.године расписује се:

Оглас о јавној лицитацији

  1. Расписује се јавна лицитација за резервацију-закуп пијачне опреме-тезге на зеленој пијаци Гроцка, Хајдук Станкова бб и на зеленој пијаци  у Калуђерици, Краља Петра I бб.
  • На пијаци у Гроцкој тезге под редним бр. 8,9,14,38,64,76 и 91.
  • На пијаци у Калуђерици тезге под редним бр. 4,13,18,19,21,25,28,30,33,35,36,37и 38.

 

  • Почетна цена лицитације (са урачунатим ПДВ-ом) утврђена је према Одлуци Надзорног бр.431 од 05.09.2016.године одбора овог предузећа: За тезге за пољопривредне произвођаче износи 12.000,00 динара. За регистроване СТР-а или СЗР-а износи 17.000,00 динара.

Најмањи лицитациони износ је 1.000,00 динара а депозит за учешће на интерној лицитацији износи 2.000,00 динара .

Депозит се може платити најкасније 30 минута пре почетка одржавања саме лицитације на благајни предузећа или на жиро рачун – 205-203145-07 код Комерцијалне банке. Учеснику лицитације који не добије пијачну опрему, депозит  се враћа одмах након доношења Одлуке о најповољнијем понуђачу .

Излицитирана опрема важи на неодређено време, с тим што је корисник у обавези да почетком године обнови уговор.

Рок за подношење пријава за учешће на јавној лицитацији и преузимање лицитационог броја и плана распореда пијачне опреме (код председника Комисије у седишту предузећа) је 8 дана од дана објављивања овог огласа ( до16.09.2016..године).

Јавна лицитација обавиће се дана 19.09.2016.године са почетком у 12 часова у просторијама ЈП“ Пијаце и зеленило Гроцка“, Хајдук Станкова бб Гроцка.

Пијачну опрему добиће учесник лицитације који понуди највећи износ за лицитирану пијачну опрему. Одлука о избору најбољег понуђача биће саопштена одмах након спроведеног поступка лицитације.

Ближе информације се могу добити на телефон ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка“, телефон: 011/8503-036, 011/8503-037, сваког радног дана од 08:00 до 15:00 часова.