Јавне набавке

План јавних набавки за 2020 годину.

План JН за 2020 г. гориво и грађевински материјал.

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки у ЈП Пијаце и зеленило Гроцка

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки у ЈП Пијаце и зеленило Гроцка

0 comments

Извештај о стручној оцени понуда за ЈНМВ – грађевински материјал

Извештај о стручној оцени понуда за ЈНМВ – грађевински материјал

0 comments

Одлука о додели уговора ЈНМВ – набавка горива ЈНМВ1

Одлука о додели уговора ЈНМВ набавка горива – ЈНМВ1

0 comments

Позива за подношење понуда ЈНМВ бр.2 – Грађевински материјал

Позив за подношење понуда ЈНМВ бр.2 – грађевински  материјал

0 comments

Конкурсна документација ЈНМВ број.2-Грађевински материјал

Конкурсна документација ЈНМВ број 2. – Грађевински материјал

0 comments

Одговор на питање бр.1 ЈНМВ1-набавка горива

Одговор на питање бр.1 ЈНМВ1-набавка горива

0 comments

Измене и допуне конкурсне документације бр.2 за ЈНМВ1-набавка горива

Измене и допуне конкурсне документације бр.2 за ЈНМВ1-набавка горива

0 comments

Измене и допуне конкурсне документације бр.1 за ЈНМВ1-набавка горива

Измене и допуне конкурсне документације бр.1 за ЈНМВ1-набавка горива

0 comments

Јавна набавка мале вредности – гориво и мазиво 2020 г.

Јавна набавка мале вредности гориво и мазиво 2020 г.

0 comments

Обавештење о закљученом уговору бр.1.1.2-2019 Грађевински материјал

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ БР.1.1.2.- 2019 Грађевински материјал

0 comments