Јавне набавке

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.2. Гарђевински материјал за 2018. годину

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Рок за подношење понуде је 05.март.2018.године, до 12.00 часова, без обзира на начин доставе. 07.март.2018.године Одлука о додели уговора 19.март.2018.године Обавештење о закљученом уговору

0 comments

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.1. – Гориво за 2018. годину

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Рок за подношење понуде је 19.фебруар.2018.године, до 12.00 часова, без обзира на начин доставе. 13.фебруар.2018.године Питања и одговори Измена конкурсне документације Одлука о продужетку рока Нови рок – време и место подношења понуда: 21.фебруар.2018.год, до 12.00 часова на адреси 22.фебруар.2018.године Одлука о додели уговора 03.март.2018.године Обавештење о закљученом уговору […]

0 comments

Јавна набавка мале вредност ЈНМВ БРОЈ 1.1.2. – Грађевински материјал за 2017 годину

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Рок за подношење понуде је 01.март.2017.године, до 12.00 часова, без обзира на начин доставе. 03.март.2017.године Одлука о додели уговора 14.март.2017.године Обавештење о закљученом уговору    

0 comments

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.1. -Гориво за 2017. годину

  Позив за подношење понуда Конкурсна документација Рок за подношење понуде је 17.фебруар. 2017.године, до 12.00 часова, без обзира на начин доставе 13.фебруар. 2017.године Питања и одговори Конкурсна документација измена 1 Обавештење о продужетку рока Нови рок – време и место подношења понуда: 20.фебруар.2017.год, до 12.00 часова на адреси 21.фебруар. 2017.године Одлука о додели уговора […]

0 comments

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.1. – Гориво

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Рок за подношење понуде је 03. фебруар 2016.године, до 12.00 часова, без обзира на начин доставе Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору    

0 comments

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 02/15- Грађевински материјал

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Рок за подношење понуде је 18.мај 2015.године, до 12.00 часова, без обзира на начин доставе. Обавештење о закљученом уговору  

0 comments

Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 01/15 – Гориво

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Рок за подношење понуде је 08.мај 2015.године, до 12.00 часова, без обзира на начин доставе 08.мај 2015.године Обавештење о закљученом уговору  

0 comments