О предузећу

ЈП“ ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“

Хајдук Станкова бб

11306 Гроцка

Тел: 011/ 8503-036

факс: 011/8503-036

мејл : jppijaceizelenilo@grocka.org.rs

радно време : од 07h – 15h

Јавно предузеће „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“,основано је Одлуком бр. 023-41 Скупштине општине Гроцка од 13.11.2013. године.
Јавно предузеће је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга, а које обухватају:

– управљање, одржавање и изградња гробља и објеката који се налазе у склопу гробља;
– управљање пијацама и вашарима;
– успостављање и организација превоза скелом.

Руководство:

директор – Дaнијела Делић

тел: 011/8503-036

 

Председник Надзорног одбора – Јовица Трајковић

Чланови надзорног одбора:

Маринко Бабић

Емилија Ресановић

 

Шестомесечни извештај

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА