О предузећу

 

 

Руководство:

директор – Дaнијела Делић

тел: 011/8503-036

 

Председник Надзорног одбора – Јовица Трајковић

Чланови надзорног одбора:

Маринко Бабић

Емилија Ресановић