О предузећу

 

 

Руководство:

директор – Дaнијела Делић

тел: 011/8503-036

 

Председник Надзорног одбора – Сања Савић

Чланови надзорног одбора:

Срђан Михајловић

Дејан Миланковић