Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Јавне набавке архива

План јавних набавки за 2020 годину.

План JН за 2020 г. гориво и грађевински материјал.

 

План јавних набавки 2021

Posted: 4. februara 2021.

План јавних набавки за  2021. год.

0 comments

План јавних набавки за 2021 годину.

Posted: 25. januara 2021.

План јавних набавки за 2021 год.

0 comments

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки у ЈП Пијаце и зеленило Гроцка

Posted: 22. septembra 2020.

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки у ЈП Пијаце и зеленило Гроцка

0 comments

Извештај о стручној оцени понуда за ЈНМВ – грађевински материјал

Posted: 2. marta 2020.

Извештај о стручној оцени понуда за ЈНМВ – грађевински материјал

0 comments

Одлука о додели уговора ЈНМВ – набавка горива ЈНМВ1

Posted: 18. februara 2020.

Одлука о додели уговора ЈНМВ набавка горива – ЈНМВ1

0 comments


План јавних набавки за 2020 годину.

План JН за 2020 г. гориво и грађевински материјал.

Извештај о стручној оцени понуда за ЈНМВ – грађевински материјал

Posted: 2. marta 2020.

Извештај о стручној оцени понуда за ЈНМВ – грађевински материјал

0 comments

Одлука о додели уговора ЈНМВ – набавка горива ЈНМВ1

Posted: 18. februara 2020.

Одлука о додели уговора ЈНМВ набавка горива – ЈНМВ1

0 comments

Позива за подношење понуда ЈНМВ бр.2 – Грађевински материјал

Posted: 11. februara 2020.

Позив за подношење понуда ЈНМВ бр.2 – грађевински  материјал

0 comments

Конкурсна документација ЈНМВ број.2-Грађевински материјал

Posted: 11. februara 2020.

Конкурсна документација ЈНМВ број 2. – Грађевински материјал

0 comments

Одговор на питање бр.1 ЈНМВ1-набавка горива

Posted: 6. februara 2020.

Одговор на питање бр.1 ЈНМВ1-набавка горива

0 comments

Измене и допуне конкурсне документације бр.2 за ЈНМВ1-набавка горива

Posted: 4. februara 2020.

Измене и допуне конкурсне документације бр.2 за ЈНМВ1-набавка горива

0 comments

Измене и допуне конкурсне документације бр.1 за ЈНМВ1-набавка горива

Posted: 4. februara 2020.

Измене и допуне конкурсне документације бр.1 за ЈНМВ1-набавка горива

0 comments

Јавна набавка мале вредности – гориво и мазиво 2020 г.

Posted: 29. januara 2020.

Јавна набавка мале вредности гориво и мазиво 2020 г.

0 comments

Обавештење о закљученом уговору бр.1.1.2-2019 Грађевински материјал

Posted: 21. marta 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ БР.1.1.2.- 2019 Грађевински материјал

0 comments

Одлука о додели уговора ЈНМВ 1.1.2 – Грађевински материјал 2019 г.

Posted: 11. marta 2019.

Одлука о додели уговора 2019 ЈНМВ 1.1.2- Грађевински материјал

0 comments